• PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

 • PSCoat

  Budownictwo mieszkaniowe
  na zewnątrz

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T BUILD to wysoko wydajna, energooszczędna i elastyczna powłoka do izolacji. Nietoksyczna, przyjazna dla środowiska wykładana w pojedynczej  warstwie, która pokrywa mikropęknięcia. Jest w pełni zmywalna i odporna na brud i chemikalia. Powłoka wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

PSC 4ECO 250T BUILD jest bardzo skuteczna przy izolacji przegród budowlanych. Jest skuteczną ochroną przed wnikaniem mrozu i kondensacją powierzchniową pary wodnej. Powłoka jest stabilna i ma wysoką przyczepność do metali bez korozji powierzchniowej. Przy zmianach atmosferycznych nie pyli i nie jest toksyczna.

PSC 4ECO 250T BUILD nakłada się na ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcji budynków przemysłowych i mieszkalnych. Zapewnia wysoką przyczepność do wszystkich znanych materiałów, działa jak przegroda paroszczelna. Jest ekologiczna i bezpieczna dla zdrowia, co umożliwia jej stosowanie podczas prac na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
PSC 4ECO 250T BUILD odbija do 92% podczerwonego promieniowania słonecznego. Można ją barwić bezpośrednio na dowolny kolor lub nanosić farbę na bazie dyspersji wodnej.

Dane techniczne
ParametrMetoda badaniaWartość deklarowana
Współczynnik przenikania pary wodnej:
– współczynnik przenikalności pary wodnej V [g/m2d]
PN-EN ISO 7783:20116,2 ± 0,15
Absorbcja wody [m2*h0,5]PN-EN 1062-3:20080,01 ± 0,2
Przyczepność do podłoża [MPa]PN-EN 1542-3:2000> 1,0
Trwałość termiczna [MPa]
– po 20 cyklach zamrażania i odmrażania
PN-EN 13687-3:20022,0 ± 0,8
Przyczepność [MPa]
– do metalu
– betonu
PN-EN 1542-3:2000> 0,8 > 1,0
Badanie SBI w zakresię reakcji na ogień
PN-EN ISO 13832:2010B-s1, d 0
Klasyfikacja w zakresię reakcji na ogień
– zasięg płomienia powyżej 150 mm powyżej punktu przyłożenia płomienia w czasię 60 s
– występowanie płonących kropli /odpadów stałych powodujących zapalenie papieru filtracyjnego
PN-EN 13501-1+A1:2010
– Fs mniejsze niż 150 mm w ciągu 60s
– brak płonących kropli /odpadów stałych powodujących zapalenie materiału filtracyjnego
– zgodność
– zgodność
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]PN-EN 1745:2004; PN-EN 1745:2004/Apl:20060,093
Gęstość objętościowa [g/cm3]około 0,6
Wydajność [kg/m2] przy grubości powłoki 1 mmokoło 0,7
pH
8-9

Przygotowanie podłoża

PSC 4ECO 250T BUILD może być stosowana bezpośrednio na skorodowane, ale stabilne powierzchnie. Podłoże musi być oczyszczone z brudu, kurzu, starych powłok, uwolnione od luźnych części. Należy oczyścić powierzchnię z luźnych frakcji na tyle dokładnie, aby nie odspoiło się wraz z naniesioną powłoką. Przygotowane podłoże musi być suche (bez kondensacji). Oleiste i tłuste części, usunąć za pomocą odpowiedniego preparatu. Gładkie powierzchnie zaleca się zmatowić mechanicznie. Po obróbce mechanicznej, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie powierzchni z kurzu, dmuchawą, szczotką lub umyć wodą i poczekać do całkowitego wyschnięcia. Do wyrównania chropowatego podłoża i usunięcia luźnych części, można użyć myjki ciśnieniowej.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 1,0 mm: 1,2 litra na 1 m2
Przy grubości 1,5 mm: 1,8 litra na 1 m2
Przy grubości 2,0 mm: 2,4 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC-250T BUILD jest rozcieńczana wodą przed użyciem. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,3 l na opakowanie. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji).

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Szczotka może być używana na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu
za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja producenta oraz instrukcja stosowania – tabela suszenia). W tym czasię powłoka nie może być zakurzona, zawilgocona. Nie należy nakładać produktu podczas deszczu.

Malowanie natryskowe

Zalecamy stosowanie Graco RTX 5500 do nakładania powierzchni strukturalnych, a dla GRACO MARK V5 zalecamy GRACO MARK V5 – V7 (patrz specyfikacje producenta) dla gładkich powierzchni (więcej informacji można znaleźć w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji).

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów (5,3 galona).

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,52 ± 0,05 kg.
Plastikowe wiadro 18 litrów (5,3 galona): 9,36 kg.
Rozmiar wiadra: 34 cm szerokość x 32 cm wysokość.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T ECO OUTSIDE to wysoce wydajna farba izolacyjna oraz dekoracyjno-ochronna do zastosowań na fasadach budynków mieszkalnych i przemysłowych. Jest w pełni zmywalna i odporna na brud i chemikalia. Farba wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

Farbą można malować podłoża mineralne: tynki cementowo-wapiernne, cementowe, betonowe, gipsowe, klinkierowe itp. Energooszczędna i elastyczna farba do izolacji i uszczelniania jest nietoksyczna, przyjazna dla środowiska i tworzy membranę, która pokrywa mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania w warunkach klimatycznych, w których koszty energii odgrywają ważną rolę w utrzymaniu korzystnego środowiska temperaturowego. Powłoka ma doskonałą odporność na korozję biologiczną oraz kondensację.

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione wykwitów (wysolenia, kurz, brud, olej i smar). W przypadku powierzchni poddawanych renowacji zaleca się szczegółową ocenę stanu podłoża oraz:
– usunięcie starych powłok i wszelkich nietrwałych elementów,
– zmycie tłustych plam oraz nalotów,
– w przypadku trudnych i trwałych zabrudzeń należy zastosować piaskowanie,
– w przypadku zagrzybienia należy zastosować odpowiednie preparaty grzybobójcze,
– usunięcie wszelkich nierówności za pomocą gładzi cementowych, cementowo-wapiennych lub gładzi szpachlowych,
– przed nałożeniem farby, powierzchnię należy zagruntować gruntem uniwersalnym, głęboko penetrującym lub rozcieńczoną wodą farbą PSC-250T/ECI – INTERIOR w proporcji objetościowej 1:1.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECO OUTSIDE przed użyciem jest rozcieńczana wodą. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,3 l na opakowanie 18 litrów. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji.

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja
producenta – tabela suszenia). Nie należy nakładać produktu podczas deszczu. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5oC a +30oC Wilgotnośc względna powietrza powinna być niższa od 80%.

OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów (5,3 galona).

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,90 ± 0,05 kg.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC to wysoce wydajna, energooszczędna i elastyczna farba do izolacji i uszczelniania powierzchni tworzywowych oraz metalowych o własciwościach termorefleksyjnych i zwiększonej przyczepności do podłoża. Nietoksyczna, przyjazna dla środowiska, tworzy pojedynczą membranę, która pokrywa mikropęknięcia. Jest w pełni zmywalna oraz odporna na brud i rozcieńczone chemikalia. Powłoka wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC przeznaczona jest do malowania sztywnych i elastycznych powierzchni twowrzywowych (PVC, PS, PC, itd). Może być również stosowana do powlekania nowych oraz starych metalowych powierzchni dachowych. Nadaje się do dachów o nachyleniu ponad 3%. Za pomocą tej farby można malować rury wentylacyjne i opadowe, a także rynny z twardego PVC i blachy ocynkowanej.
Farba akrylowa o właściwościach termorefleksyjnych i zwiększonej przyczepności do podłoża, przeznaczona do malowania powierzchni tworzywowych i metalowych. Ma doskonałą odporność na korozję, kondensację oraz środowisko chemiczne C4 i C5.

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione wykwitów (kurz, brud, olej i smar). Do metalowych powierzchni zaleca się szczotkę drucianą lub papier ścierny. Metalową powierzchnię należy oczyścić z rdzy. Gładkie powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Na powierzchnie metalowe zaleca się stosowanie farb podkładowych na bazie żywic reaktywnych.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC jest rozcieńczany wodą przed użyciem. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,2 l na opakowanie. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji.

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja producenta –  tabela suszenia). W tym czasię powłoka nie może być zakurzona, i zawilgocona. Nie należy nakładać produktu podczas deszczu.
OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów (5,3 galona).

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,90 ± 0,05 kg.
Plastikowe wiadro 18 litrów: 16,2 kg.
Rozmiar wiadra: 34 cm szerokość x 32 cm wysokość.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

Dane ogólne

4ECO 250T ECBB – BASIC B to podkład wysoko wydajnej, energooszczędnej i elastycznej powłoki do izolacji i uszczelniania 4ECO250T Build oraz farb 4ECO 250TECI i 4ECO 250T ECO. Jest nietoksyczny, przyjazny dla środowiska i tworzy pojedynczą membranę.

Zastosowanie

PSC 4ECO 250T ECBB BASIC B stosuje się jako podkład do nakładania zasadniczej warstwy PSC 4ECO 250T Build oraz farb PSC 4ECO 250T ECI i PSC 4ECO 250T/ECO na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo – gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. Zwiększa przyczepność farb do podłoża oraz konsoliduje podłoża o nierównomiernej strukturze.

Można stosować na powierzchniach: płyty gipsowe, kartonowo – gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika.
NIE UŻYWAĆ: PE, HDPE, PP, PTFE i innych tworzyw sztucznych

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione wykwitów (kurz, brud, olej i smar). Do metalowych powierzchni zaleca się szczotkę drucianą lub papier ścierny. Metalową powierzchnię należy oczyścić z rdzy. Gładkie powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Na powierzchnie metalowe zaleca się stosowanie farb podkładowych na bazie żywic reaktywnych.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECBB BASIC B jest rozcieńczany wodą przed użyciem. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,2 l na opakowanie. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji.

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja producenta –  tabela suszenia). W tym czasię powłoka nie może być zakurzona, i zawilgocona. Nie należy nakładać produktu podczas deszczu.
OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów (5,3 galona).

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,90 ± 0,05 kg.
Plastikowe wiadro 18 litrów: 16,2 kg.
Rozmiar wiadra: 34 cm szerokość x 32 cm wysokość.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

© Copyright - 4 ECO