• PSCoat

    Budownictwo mieszkaniowe
    wewnątrz

  • PSCoat

    Budownictwo mieszkaniowe
    wewnątrz

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T ECO INTERIOR to wysoce wydajna farba izolacyjna oraz dekoracyjno-ochronna do zastosowań na fasadach budynków mieszkalnych i przemysłowych. Jest w pełni zmywalna i odporna na brud i chemikalia. Farba wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

Farbą można malować podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne, cementowe, betonowe, gipsowe, klinkierowe itp. Energooszczędna i elastyczna farba do izolacji i uszczelniania jest nietoksyczna, przyjazna dla środowiska. Tworzy membranę, która pokrywa mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania w warunkach klimatycznych, w których koszty energii odgrywają ważną rolę w utrzymaniu korzystnego środowiska temperaturowego. Powłoka ma doskonałą odporność na korozję biologiczną oraz kondensację.

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione wykwitów (wysolenia, kurz, brud, olej i smar). W przypadku powierzchni poddawanych renowacji zaleca się szczegółową ocenę stanu podłoża oraz:
– usunięcie starych powłok i wszelkich nietrwałych elementów,
– zmycie tłustych plam oraz nalotów,
– w przypadku trudnych i trwałych zabrudzeń należy zastosować piaskowanie,
– w przypadku zagrzybienia należy zastosować odpowiednie preparaty grzybobójcze,
– usunięcie wszelkich nierówności za pomocą gładzi cementowych, cementowo-wapiennych lub gładzi szpachlowych,
– przed nałożeniem farby, powierzchnię należy zagruntować gruntem uniwersalnym, głęboko penetrującym lub rozcieńczoną wodą farbą PSC-250T/ECO – INTERIOR w proporcji objetościowej 1:1.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECI INTERIOR przed użyciem jest rozcieńczana wodą. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,3 l na opakowanie 18 litrów. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji).

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja
producenta – tabela suszenia). Nie należy nakładać produktu podczas deszczu. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5oC a +30oC Wilgotnośc względna powietrza powinna być niższa od 80%.

OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów (5,3 galona).

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,90 ± 0,05 kg.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

© Copyright - 4 ECO