• PSCoat

  na dachy

 • PSCoat

  na dachy

 • PSCoat

  na dachy

 • PSCoat

  na dachy

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T ECR ROOF to wysoce wydajna, energooszczędna i elastyczna farba do izolacji i uszczelniania pokryć dachowych oraz elementów konstrukcji achowej. Jest nietoksyczna, przyjazna dla środowiska i tworzy pojedynczą membranę, która pokrywa mikropęknięcia. Jest w pełni zmywalna oraz odporna a brud i chemikalia. Powłoka wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

Farba SC 4ECO 250T ECR ROOF przeznaczona jest do barwnego powlekania nowych oraz do malowania starych metalowych powierzchni dachowych. Nadaje się również do dachówek ceramicznych i betonowych na dachach o nachyleniu ponad 3%. Za pomocą farby można również malować rury wentylacyjne i opadowe, a także rynny z twardego PVC i blachy ocynkowanej. Przy nowych powierzchniach ocynkowanych przemyć powierzchnię rozpuszczalnikiem lub zastosować piaskowanie. Nadaje się do stosowania w warunkach klimatycznych, w których koszty energii odgrywają ważną rolę w utrzymaniu korzystnego środowiska temperaturowego. Farba ma doskonałą odporność na korozję, kondensację oraz środowisko chemiczne C4 i C5.

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione zabrudzeń (kurz, brud, olej i smar) oraz oczyszczone z rdzy. Wszelkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. Do oczyszczenia metalu zaleca się szczotkę drucianą, papier ścierny lub piaskowanie. Gładkie powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. W przypadku dachów zaleca się przemycie powierzchni wodą pod ciśnieniem lub piaskowanie.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECR ROOF przed użyciem może być rozcieńczana wodą. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,2 l na opakowanie 10 litrów. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji.

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja
producenta – tabela suszenia). Nie należy nakładać produktu podczas deszczu.

OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów lub wiadra plastikowe 10 litrów.

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,9 ± 0,05 kg.
Plastikowe wiadro 18 litrów (5,3 galona): 16,2 kg.
Rozmiar wiadra: 34 cm szerokość x 32 cm wysokość.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

Dane ogólne

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC to wysoce wydajna, energooszczędna i elastyczna farba do izolacji i uszczelniania powierzchni tworzywowych oraz metalowych o własciwościach termorefleksyjnych i zwiększonej przyczepności do podłoża. Nietoksyczna, przyjazna dla środowiska, tworzy pojedynczą membranę, która pokrywa mikropęknięcia. Jest w pełni zmywalna oraz odporna na brud i rozcieńczone chemikalia. Powłoka wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej wypełnionej mikrosferami (szwajcarski patent).

Zastosowanie

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC przeznaczona jest do malowania sztywnych i elastycznych powierzchni twowrzywowych (PVC, PS, PC, itd). Może być również stosowana do powlekania nowych oraz starych metalowych powierzchni dachowych. Nadaje się do dachów o nachyleniu ponad 3%. Za pomocą tej farby można malować rury wentylacyjne i opadowe, a także rynny z twardego PVC i blachy ocynkowanej.
Farba akrylowa o właściwościach termorefleksyjnych i zwiększonej przyczepności do podłoża, przeznaczona do malowania powierzchni tworzywowych i metalowych. Ma doskonałą odporność na korozję, kondensację oraz środowisko chemiczne C4 i C5.

Dane techniczne
Parametr
Określenie według chemicznego charakteru substancji błonotwórczejWodna dyspersja żywicy akrylowej
Określenie ze względu na stan rozpuszczeniaWodorozcieńczalna
Połysk 85o mniej niż 10 (Mat)G3
Grubość powłoki 50 do 100E2
Wielkość ziarna. (Drobne). Oznaczony wg PN-EN ISO 1524:2002 (EN 21524) wynosi: do 100 pmS1
Współczynnik przenikania pary wodnej (Średni) mniej niż 150 > 15 g/m2-dV2
Przepuszczalność wody (Mała) < 0,1 kg/m2-h0,5W3
Pokrywanie rysNie badano
Przepuszczalność dwutlenku węglaNie badano

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste i pozbawione zabrudzeń (kurz, brud, olej i smar) oraz oczyszczone z rdzy. Wszelkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. Do oczyszczenia metalu zaleca się szczotkę drucianą, papier ścierny lub piaskowanie. Gładkie powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. W przypadku dachów zaleca się przemycie powierzchni wodą pod ciśnieniem lub piaskowanie.

Zużycie materiału PSC na 1 m2

(jedna warstwa na wszystkie odpowiednie powierzchnie o idealnej poziomej powierzchni)

Przy grubości 0,15 mm: 0,18 litra na 1 m2
Przy grubości 0,20 mm: 0,24 litra na 1 m2
Przy grubości 0,30 mm: 0,30 litra na 1 m2

Mieszanie

PSC 4ECO 250T ECE ELASTIC jest rozcieńczany wodą przed użyciem. Rozcieńczyć tylko ilość używanego produktu. Woda stosowana do rozcieńczenia nie powinna przekraczać 0,2 l na opakowanie. Mieszankę rozcieńcza się mikserem z małą prędkością (do 150 obrotów na minutę) przez 3 – 5 minut w mieszalnikach mechanicznych i 5 – 7 minut przy ręcznym mieszaniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta oraz instrukcji aplikacji.

Metody malowania

Zalecany sprzęt: wałek, pędzel lub natrysk. Pędzel może być używany na bardzo małych powierzchniach. Podczas nakładania produktu za pomocą pędzla należy zastosować trzy warstwy krzyżowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

Nakładanie warstw

Czas przed nałożeniem drugiej warstwy: min. 1,5 godziny w zależności od temperatury i wilgotności względnej (patrz instrukcja producenta –  tabela suszenia). W tym czasię powłoka nie może być zakurzona, i zawilgocona. Nie należy nakładać produktu podczas deszczu.
OSTRZEŻENIE: W każdym przypadku aplikacja następnej warstwy nie może być realizowana na wilgotną powierzchnię!

Opakowanie

Wiadra plastikowe 18 litrów lub wiadra plastikowe 10 litrów.

Waga transportowa

Masa netto na litr: 0,9 ± 0,05 kg.
Plastikowe wiadro 18 litrów (5,3 galona): 16,2 kg.
Rozmiar wiadra: 34 cm szerokość x 32 cm wysokość.

Przechowywanie

– w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do + 25oC,
– w pomieszczeniach zamkniętych z dala od źródeł ciepła.
Produkt jest wodorozcieńczalny i ulega zniszczeniu w ujemnych temperaturach.

Okres przechowywania

w opakowaniu

12 miesięcy od daty pakowania (chronić przed zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem).

© Copyright - 4 ECO
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const building = document.getElementById('building'); const colorPicker = document.getElementById('colorPicker'); const colorIcons = document.querySelectorAll('.colorIcon'); console.log('Building element:', building); console.log('Color picker:', colorPicker); console.log('Color icons:', colorIcons); function changeColor(color) { console.log('Changing color to:', color); if (building) { building.style.backgroundColor = color; } else { console.error('Building element not found'); } if (colorPicker) { colorPicker.value = color; } else { console.error('Color picker not found'); } } if (colorPicker) { colorPicker.addEventListener('input', function() { changeColor(this.value); }); } colorIcons.forEach(icon => { icon.addEventListener('click', function() { const color = this.getAttribute('data-color'); console.log('Clicked color:', color); changeColor(color); }); }); });