Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Czy PScoat wchodzi w reakcję z tworzywami sztucznymi?

– Powłoka PScoat niereaguje z tworzywami sztucznymi w postaci stałej.

Jaka jest odporność PSCoat na promienie UV?

– Powłoka odbija 97% tego promieniowania.

Jaka jest trwałość powłoki PScoat?

– Testy przeprowadzone na gorących powierzchniach pokazują, że żywotność powłoki zmniejsza się wraz z temperaturą. Im większa temperatura eksploatacji tym krótsza trwałość izolacji. Jest to naturalny wynik wiązań chemicznych. W warunkach normalnych może trwałość powłoki wynosi 30 lat.

Jaka jest przyczepność powłoki PScoat do podłoży i jakie jest oddziaływanie na tworzywa?

– Pscoat nie reaguje z tworzywami. Przyczepność podana jest w Karcie technicznej.

Czy można stosować PSCoat na rury z tworzyw sztucznych?

– Tak, ale w przypadku rur wykonanych z PP, PE i HDPE potrzebne są specjalne aktywatory.

Czy można pokrywać PScoatem rury, które będą znajdować się pod powierzchnią ziemi?

– Teoretycznie tak, ale rury musiałyby być ułożone w grubej warstwie suchego piasku. W praktyce nie jest to możliwe, a powłoka PSCoat nie jest odporna na trwałe działanie wody

Jaka jest odporność termiczna powłoki PSCoat?

– Od minus -200oC do plus +180oC. Odporność krótkotrwała do +250oC.

Czy powłoka PScoat jest palna? Jak powłoka zachowuję się w przypadku pożaru czy wydzielają się szkodliwe substancje i gazy?

Powłoka posiada kategorię niepalności B, s1 d0 – tzn. gaśnie po usunięciu źródła ognia. Brak zadymienia. Wszystkie dane można znaleźć w karcie technicznej.

Jaka jest odporność powłoki PSCoat na uszkodzenia mechaniczne?

– Powłoki poprawiają odporność mechaniczną.

Jaka jest odporność powłoki PSCoat na rozpuszczalniki?

Powłoka jest częściowo odporna na rozpuszczalniki. W kontakcie z N95 zmięknie po dłuższym okresie czasu. Odporność chemiczna powłok PSCoat – klasa C4 i C5.

Czy PSCoat wchodzi w reakcję z PP, PE, PVC?

Nie.

Jakie są właściwości termiczne powłoki PSCoat?

Powłoka posiada Certyfikat PIiP. Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,000416W/mK.

Jak długo można przechowywać powłokę w opakowaniu?

– Dwa lata.

Jakie są koszty dostawy na terenie Polski?

– Koszt wysyłki 1 palety wynosi 150 zł netto.

Czy planowany jest program lojalnościowy, jeżeli tak to jaki?

Na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych programów.

Jaka jest ilość farb na palecie?

– Dane można znaleźć w tabeli z danymi logistycznymi.

Jakie są dostępne opakowania powłoki PSCoat?

– Obecnie posiadamy w sprzedaży opakowania – 5 litrów, 10 litrów i 18 litrów.

Jaka jest wydajność farby przy pokryciu jedną warstwą?

W zależności od produktu:
Dla powłok HP i BUILD – przy grubości powłoki 0,5 mm zużycie farby 0,65 l na 1m2
Dla powłoki INTERIOR – przy grubości 0,15 mm zużycie powłoki wynosi 0,18 l na 1m2

Jaka jest zalecana grubość nakładania warstw PSCoat?

Maksymalna grubość 1 warstwy nie powinna być większa niż 0,5 mm.

Ile warstw PSCoat można na siebie nakładać?

– Nie ma ograniczeń.

Jaka jest dostępność kolorów?

Ograniczona, obejmująca kilkanaście kolorów.

Czy kolory miesza producent czy musi to zrobić wykonawca?

– Możliwe są oba warianty. Istotne jest zastosowanie odpowiednich pigmentów.

Jakie są wymagania co do podłoża, jak powinno być ono przygotowane?

– Podłoże przed naniesieniem powłoki powinno być czyste, suche, bez korozji, dobrze odtłuszczone a jego temperatura powinna być wyższa od 15oC. Zalecane jest gruntowanie podłoża ECA i ECB

Czym powinno nakładać się powłokę PSCoat?

– Powłoki typu HP, BUILD i ECE należy nakładać tylko maszynami do natrysku typu hydrodynamicznego np. agregatami GRACO MARK V, VII, X.
– Powłoki typu ECB, ECI, ECR, ECF, ECO, EC można również nakładać wałkiem.

Czy powłoka PSCoat jest odporna na warunki atmosferyczne?

– Powłoka PSCoat jest odporna na działanie mrozu, wody i słońca.